Voor alle duidelijkheid wijst Puur2 je ten aanzien van de website www.puur2.nl op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van Puur2. Op alle artikelen berust copyright. Het is niet toegestaan de inhoud van de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiĆ«ren en/of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Puur2. 

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Toch zou het kunnen dat er iets niet volledig of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Puur2 kan eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving doorvoeren.

De website van Puur2 bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Puur2 liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Puur2. Hoewel Puur2 uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Puur2 worden onderhouden wordt afgewezen.

volg puur2